Nowelizacja prawa energetycznego


8 sierpnia 2016

W dniu 26 lipca 2016 r. Prezydent Andrzej Duda podpisał Ustawę o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw. Podstawowym założeniem dokonanych zmian jest uporządkowanie i zwiększenie przejrzystości na rynkach paliw i gazu ziemnego.

czytaj dalej ...

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii


5 sierpnia 2016

W dniu 27 czerwca 2016 r. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja w przeważającym zakresie wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2016 r. Jak informuje kancelaria prezydenta celem nowelizacji jest usunięcie wątpliwości interpretacyjnych dotyczących przepisów zawartych w ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. […]

czytaj dalej ...

System białych certyfikatów bez opłaty zastępczej i przetargów?

Szymon Jagustyn
29 grudnia 2015

Trwają międzyresortowe prace nad projektem ustawy o efektywności energetycznej, która zastąpić ma obowiązującą ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. Jak wskazuje się w uzasadnieniu do projektu aktu, celem nowej ustawy jest utrzymanie ram prawnych dla działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej gospodarki zakreślonych przez dyrektywę 2006/32/WE. Zmiany podyktowane są przede wszystkim koniecznością dostosowania prawa […]

czytaj dalej ...

Ustawa o odnawialnych źródłach energii znowelizowana przez Sejm


23 grudnia 2015

W dniu 22 grudnia 2015 r. Sejm znowelizował ustawę o odnawialnych źródłach energii z dnia 20 lutego 2015 r.

czytaj dalej ...

Zmiany w systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych

Szymon Jagustyn
21 grudnia 2015

We wrześniu 2015 roku weszła w życie ustawa o handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych z dnia 12 czerwca 2015 r. (Dz.U. z 2015, Poz. 1223) o czym informowaliśmy na łamach portalu regulacjewenergetyce.pl. Przedmiotem ustawy jest uregulowanie sposobu funkcjonowania systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz przygotowanie systemu krajowego do udziału w III okresie […]

czytaj dalej ...

Projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii w Sejmie


17 grudnia 2015

W dniu 16 grudnia 2015 r. do sejmu wpłynął poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii z dnia 20 lutego 2015 r.

czytaj dalej ...

Zmiany w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przeszkodą w rozwoju OZE ?

Szymon Jagustyn
4 grudnia 2015

W Sejmie trwają prace nad nowym brzmieniem ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Przygotowywana nowelizacja, choć zgodnie z intencją autorów ma być dopiero pierwszym krokiem w przekształceniu systemu planowania przestrzennego, wprowadza poważne zmiany w obowiązujących regulacjach. O ile zostaną one uchwalone, wpłyną także istotnie na zasady realizacji inwestycji w odnawialne […]

czytaj dalej ...

Nowa regulacja

Ustawa o handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych

Adam Kałużny
16 września 2015

9 września 2015 roku weszła w życie ustawa o handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych z dnia 12 czerwca 2015 r. (Dz.U. z 2015, Poz. 1223).

czytaj dalej ...

Strategiczne inwestycje w sieci przesyłowe


31 sierpnia 2015

W opublikowanej w dniu 31 sierpnia 2015 r. ustawie z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych określone zostały zasady i warunki przygotowania oraz realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych wskazanych w załączniku do ustawy. Ustawa określa procedurę przygotowania strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowej, uregulowania […]

czytaj dalej ...

Ustawa już opublikowana

System handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych


25 sierpnia 2015

25 sierpnia 2015 r. w Dzienniku Urzędowym RP opublikowano ustawę z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, która wejdzie w życie 9 września 2015 r.

czytaj dalej ...