Elektrownie fotowoltaiczne bez konieczności wykazywania warunku „dobrego sąsiedztwa”

Szymon Jagustyn
13 grudnia 2017

W dniu 27 września 2017 r. ukazało się bardzo korzystne dla inwestorów działających na rynku PV orzeczenie

czytaj dalej ...

Stanowisko Prezesa URE

w sprawie stosowania pojęcia „mocy zainstalowanej elektrycznej”

Szymon Jagustyn
27 listopada 2017

Prezes URE mając na celu ujednolicenie interpretacji przepisów ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii oraz przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, wydał dwie informacje

czytaj dalej ...

Nowe rozporządzenie o zasadach sporządzania audytów energetycznych


23 listopada 2017

13 października br. opublikowano nowy akt wykonawczy do ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej.

czytaj dalej ...

Nowelizacja KPA

znaczenie dla energetyki

Joanna Wojtysiak
24 czerwca 2017

Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego i niektórych innych ustaw (tzw. nowelizacja KPA) wprowadza zmiany, które będą miały znaczeniem również dla toczących się przed organami samorządu terytorialnego lub prezesem URE postępowań z obszaru energetyki. To akt ważny również w sferze regulacji, bo m.in. zawiera istotne przepisy dotyczące […]

czytaj dalej ...

SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI KATEDRY I ZAKŁADU PUBLICZNEGO PRAWA GOSPODARCZEGO UAM ORAZ UW

„KONTROLA DZIAŁAŃ ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W SFERZE GOSPODARKI”


25 października 2016

Marta Stachowiak (UAM), Alicja Paluszyńska (UAM), część I . W dniach 29-30 września w Sali Senatu UAM odbyła się Konferencja Katedry i Zakładu Publicznego Prawa Gospodarczego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetu Wrocławskiego pt. „Kontrola działań administracji publicznej w sferze gospodarki”. Konferencję otworzyła dr hab. Katarzyna Kokocińska, która powitała gości i wspomniała o jubileuszu […]

czytaj dalej ...

Weszła w życie ustawa o efektywności energetycznej


12 października 2016

Z dniem 1 października 2016 r. weszła w życie ustawa o efektywności energetycznej. Ustawa dotyczy m.in. zadań jednostek sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej oraz zasad przeprowadzania audytu energetycznego przedsiębiorstwa. Ustawa reguluje także zasady opracowywania krajowego planu działań dotyczącego efektywności energetycznej oraz zasady realizacji obowiązku uzyskania oszczędności energii.   Źródło: Dz.U.2016.831 z dnia 2016.06.11

czytaj dalej ...

Ocena inwestycji OZE pod kątem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego uchwalonych przed i po 25 września 2010 r.

Szymon Jagustyn
11 października 2016

Przygotowanie inwestycji polegającej na budowie instalacji odnawialnego źródła energii wymaga od inwestora spełnienia szeregu wymagań, w tym zawartych w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Przygotowanie inwestycji w oparciu o istniejący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wiąże się z oceną dopuszczalność lokalizacji urządzeń wytwarzających energię z OZE na danym obszarze. W przypadku sprzeczności zamierzenia z wytycznymi planu, jego […]

czytaj dalej ...

Nowelizacja prawa energetycznego


8 sierpnia 2016

W dniu 26 lipca 2016 r. Prezydent Andrzej Duda podpisał Ustawę o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw. Podstawowym założeniem dokonanych zmian jest uporządkowanie i zwiększenie przejrzystości na rynkach paliw i gazu ziemnego.

czytaj dalej ...

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii


5 sierpnia 2016

W dniu 27 czerwca 2016 r. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja w przeważającym zakresie wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2016 r. Jak informuje kancelaria prezydenta celem nowelizacji jest usunięcie wątpliwości interpretacyjnych dotyczących przepisów zawartych w ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. […]

czytaj dalej ...

System białych certyfikatów bez opłaty zastępczej i przetargów?

Szymon Jagustyn
29 grudnia 2015

Trwają międzyresortowe prace nad projektem ustawy o efektywności energetycznej, która zastąpić ma obowiązującą ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. Jak wskazuje się w uzasadnieniu do projektu aktu, celem nowej ustawy jest utrzymanie ram prawnych dla działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej gospodarki zakreślonych przez dyrektywę 2006/32/WE. Zmiany podyktowane są przede wszystkim koniecznością dostosowania prawa […]

czytaj dalej ...