Weszła w życie ustawa o efektywności energetycznej


12 października 2016

Z dniem 1 października 2016 r. weszła w życie ustawa o efektywności energetycznej. Ustawa dotyczy m.in. zadań jednostek sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej oraz zasad przeprowadzania audytu energetycznego przedsiębiorstwa. Ustawa reguluje także zasady opracowywania krajowego planu działań dotyczącego efektywności energetycznej oraz zasady realizacji obowiązku uzyskania oszczędności energii.   Źródło: Dz.U.2016.831 z dnia 2016.06.11

czytaj dalej ...

SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI KATEDRY I ZAKŁADU PUBLICZNEGO PRAWA GOSPODARCZEGO UAM ORAZ UW

„KONTROLA DZIAŁAŃ ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W SFERZE GOSPODARKI”


25 października 2016

Marta Stachowiak (UAM), Alicja Paluszyńska (UAM), część I . W dniach 29-30 września w Sali Senatu UAM odbyła się Konferencja Katedry i Zakładu Publicznego Prawa Gospodarczego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetu Wrocławskiego pt. „Kontrola działań administracji publicznej w sferze gospodarki”. Konferencję otworzyła dr hab. Katarzyna Kokocińska, która powitała gości i wspomniała o jubileuszu […]

czytaj dalej ...

Ocena inwestycji OZE pod kątem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego uchwalonych przed i po 25 września 2010 r.

Szymon Jagustyn
11 października 2016

Przygotowanie inwestycji polegającej na budowie instalacji odnawialnego źródła energii wymaga od inwestora spełnienia szeregu wymagań, w tym zawartych w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Przygotowanie inwestycji w oparciu o istniejący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wiąże się z oceną dopuszczalność lokalizacji urządzeń wytwarzających energię z OZE na danym obszarze. W przypadku sprzeczności zamierzenia z wytycznymi planu, jego […]

czytaj dalej ...

Nowelizacja prawa energetycznego


8 sierpnia 2016

W dniu 26 lipca 2016 r. Prezydent Andrzej Duda podpisał Ustawę o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw. Podstawowym założeniem dokonanych zmian jest uporządkowanie i zwiększenie przejrzystości na rynkach paliw i gazu ziemnego.

czytaj dalej ...

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii


5 sierpnia 2016

W dniu 27 czerwca 2016 r. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja w przeważającym zakresie wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2016 r. Jak informuje kancelaria prezydenta celem nowelizacji jest usunięcie wątpliwości interpretacyjnych dotyczących przepisów zawartych w ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. […]

czytaj dalej ...

System białych certyfikatów bez opłaty zastępczej i przetargów?

Szymon Jagustyn
29 grudnia 2015

Trwają międzyresortowe prace nad projektem ustawy o efektywności energetycznej, która zastąpić ma obowiązującą ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. Jak wskazuje się w uzasadnieniu do projektu aktu, celem nowej ustawy jest utrzymanie ram prawnych dla działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej gospodarki zakreślonych przez dyrektywę 2006/32/WE. Zmiany podyktowane są przede wszystkim koniecznością dostosowania prawa […]

czytaj dalej ...

Ustawa o odnawialnych źródłach energii znowelizowana przez Sejm


23 grudnia 2015

W dniu 22 grudnia 2015 r. Sejm znowelizował ustawę o odnawialnych źródłach energii z dnia 20 lutego 2015 r.

czytaj dalej ...

Zmiany w systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych

Szymon Jagustyn
21 grudnia 2015

We wrześniu 2015 roku weszła w życie ustawa o handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych z dnia 12 czerwca 2015 r. (Dz.U. z 2015, Poz. 1223) o czym informowaliśmy na łamach portalu regulacjewenergetyce.pl. Przedmiotem ustawy jest uregulowanie sposobu funkcjonowania systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz przygotowanie systemu krajowego do udziału w III okresie […]

czytaj dalej ...

Projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii w Sejmie


17 grudnia 2015

W dniu 16 grudnia 2015 r. do sejmu wpłynął poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii z dnia 20 lutego 2015 r.

czytaj dalej ...